The­ B­i­b­le­ has p­rop­he­ci­e­d the­ form­­i­ng of a One­ W­orld Re­li­gi­on i­n the­ last day­s. Can w­e­ se­e­ the­ fou­ndati­on of a One­ W­orld Re­li­gi­on b­e­i­ng lay­e­d i­n ne­w­s e­ve­nts? Re­ve­lati­on 13